Doanh nghiệp chế xuất thuê doanh nghiệp nội địa gia công

Câu hỏi: 23951:

Cty là doanh nghiệp chế xuất chuyên làm hàng sản xuất xuất khẩu, do đơn hàng nhiều sẽ thuê 1 doanh nghiệp nội địa khác gia công (gia công toàn phần cho 1 số SP. 1) Cty là bên thuê gia công liệu có phải thông báo hợp đồng gia công và cơ sở sản xuất lên chi cục HQ quản lý không? 2) Bên nhận gia công đã có sẵn máy móc thiết bị khuôn mẫu rồi thì cty chỉ cung cấp miễn phí cho bên nhận gia công nguyên vật liệu, như vậy có đảm bảo 2 bên đã làm đúng quy trình và luật HQ chưa?3) Khi chuyển nguyên liệu sản xuất sang cho bên Gia công và nhận thành phẩm về, vậy còn phế liệu trong quá trình SX nếu cty muốn ủy thác cho bên nhận gia công bán vào thị trường nội địa (như vậy lượng phế liệu ấy bên em có phải nộp thuế và truy thu thuế không), nếu không muốn nộp thuế cho lượng phế liệu ấy thì cty phải làm gì? 4) Khi làm báo cáo quyết toán cuối năm thì DN bên em có phải tách riêng làm 2 báo cáo không (báo cáo quyết toán cho những SP đi thuê gia công, và báo cáo cho những SP đang sản xuất tại công ty).

Ngày gửi: 08/10/2021 - Trả lời: 13/10/2021

Tên doanh nghiệp: Cty TNHH MTV CN Germton

Địa chỉ: Quảng Nam - Email : en.pt@germton.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Thủ tục, hồ sơ, chế độ báo cáo, xử lý phế liệu đối với trường hợp DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, sản xuất lại được thực hiện theo các quy định sau:

- Điều 60, 75, 76 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

 Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.