Doanh nghiệp FDi nhập khẩu hàng từ nước ngoài, lưu trữ tại kho ngoại quan hoặc kho thường

Câu hỏi: 21944:

Công ty là Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản) chuyên cung cấp mặt hàng dầu, mỡ bôi trơn đã được cấp giấy phép để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bản lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) và quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn). Vậy DN FDI chúng tôi có thể thuê kho ngoại quan và kho thường để chứa hàng nhập khẩu và bán cho các công ty chế xuất, công ty nội địa được không

Ngày gửi: 09/09/2019 - Trả lời: 11/09/2019

Tên doanh nghiệp: Yushiro Co., Ltd.

Địa chỉ: - Email : suongmai@yushiro.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 và 3 Điều  7 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định:

 Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

 ...2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu...

- Căn cứ khoản 4 điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP:

          “Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

          …4. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

          a) Điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này;

          b) Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

          - Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

          - Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù...”

Do dầu, mỡ bôi trơn thuộc nhóm hàng hoá chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên phải có giấy phép nhập khẩu nếu thuộc các trường hợp như quy định tại tiết b khoản 4 điều 9 đã nêu.

Công ty chỉ được phép thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán các loại hàng hóa trên khi được cấp phép thực hiện các quyền đúng mã HS hàng hoá đó tại các giấy tờ có liên quan.

Khi đó, công ty mới được phép thuê kho để chứa hàng hoá từ nước ngoài sau đó bán cho doanh nghiệp tại Việt Nam theo ý kiến đã nêu. Thủ tục thuê Kho ngoại quan căn cứ Điều 84 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.