DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA MUA THÉP TỪ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Câu hỏi: 19486:

Chúng tôi là doanh nghiệp FDI 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, có nhu cầu mua thép không hợp kim kép nguội dang thanh tròn S45c D8 (chiều dài từ 2200 đến 3300mm), mã HS:7215 9090 từ doanh nghiệp chế xuất. Vậy thủ tục nhập khẩu thép từ DNCX như vậy thì cần những thủ tục gì, giấy phép gì? Rất mong quý cơ quan hướng dẫn để chúng tôi được thực hiện đúng.

Ngày gửi: 07/09/2017 - Trả lời: 12/09/2017

Tên doanh nghiệp: HT VIET NAM

Địa chỉ: THÁI NGUYÊN - Email : quyenquyenduong2010@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          1/ Về thủ tục hải quan:

          - Căn cứ khoản 3 điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          “Điều 75. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

          …3. Đối với hàng hóa mua, bán giữa DNCX với doanh nghiệp nội địa DNCX, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo loại hình tương ứng quy định tại Điều 86 Thông tư này”.

          -Thủ tục và hổ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

          2./ Về chính sách thuế:

          - Căn cứ khoản 2 điều 2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

          “Điều 2. Đối tượng chịu thuế

          …2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước”.

          Theo quy định trên, hàng hóa nhập khẩu từ DNCX vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu. Khi doanh nghiệp chế xuất bán sản phẩm vào nội địa phải làm thủ tục hải quan theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và doanh nghiệp nhập phải thực hiện nghĩa vụ nộp đủ các loại thuế theo quy định

          3/ Về giấy phép:

          Hiện nay, việc quản lý chất lượng thép trong nước và thép nhập khẩu được quy định thống nhất tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

          -Căn cứ Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015 quy định:

          “Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

          1. Phạm vi Điều chỉnh:

          a) Thông tư liên tịch này quy định về quản lý chất lượng đối với sản phẩm thép sản xuất trong nước và sản phẩm thép nhập khẩu (phân loại theo mã HS) quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

          b) Các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi Điều chỉnh của Thông tư liên tịch này:

          - Sản phẩm thép sản xuất để xuất khẩu, nhập khẩu theo Hợp đồng gia công hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, theo Hợp đồng sản xuất hàng để xuất khẩu; sản phẩm thép do các doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

          - Sản phẩm thép đã quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật khác;

          - Sản phẩm thép phục vụ Mục đích an ninh, quốc phòng;

          - Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu để sử dụng trong các dự án, công trình quan trọng quốc gia; dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

          - Sản phẩm thép sản xuất trong nước, nhập khẩu phục vụ chế tạo trong nước quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này”.

          Mặt hàng thép mã HS 7215 9090  thuộc Phụ lục II – DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN), TIÊU CHUẨN KHU VỰC, TIÊU CHUẨN CỦA CÁC NƯỚC VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015. Do đó, phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định trên

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn