Doanh nghiệp tôi có bị phạt hành chính không?

Câu hỏi: 17946:

Chúng tôi có nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu vải sản xuất áo khoác bản trong nước trong 1 năm trở lại đây với mã HS của vải trên tờ khai hải quan là mã A với thuế suất là 8%. Tuy nhiên, doanh nghiệp chúng tôi đang định viết công văn nhờ Hải quan tư vấn về cách phân loại mặt hàng này vì chúng tôi nhận thấy mặt hàng vải này có thể phân vào nhóm khác (ngoài nhóm A như hiên tại) cũng như trên thế giới cũng có nhiều nước phân loại vào nhóm khác nhóm A. Giả sử trong trường hợp, kết quả từ Hải quan cho rằng mặt hàng chúng tôi nhập được phân vào mã HS là B thuế suất 5% thấp hơn mức từ đó giờ thì chúng tôi sẽ được hoàn thuế cho các tờ khai mặt hàng này trong năm trước, tuy nhiên chúng tôi có bị phạt không? Tôi đọc nghị định 45/2016/NĐ-CP, Người nộp thuế có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định còn bị xử phạt hành chính. Tức là công ty tôi do khai sai dẫn đến xuất hiện số tiền hoàn thuế (do thuế suất sau thấp hơn), liệu chúng tôi có nộp phạt cho khoản hoàn thuế này không? 

Ngày gửi: 24/10/2016 - Trả lời: 28/10/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Oasis Garment

Địa chỉ: Hương lộ 2, Củ Chi, TPHCM - Email : onequity001@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

-Căn cứ Khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan:

Điều 5. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

...6. Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu”.

-Căn cứ Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 4. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

...6. Khi có cơ sở xác định người khai hải quan khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất lần đầu, cơ quan Hải quan hướng dẫn mã số, thuế suất chính xác và lập biên bản chứng nhận, không xử phạt.

7. Việc khai sai mã số, thuế suất được coi là lần đầu khi đáp ứng các điều kiện:

a) Cá nhân, tổ chức chưa xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó;

b) Chưa được cơ quan Hải quan hướng dẫn, xác định mã số, thuế suất hàng hóa đó hoặc đã hướng dẫn nhưng chưa đúng.

8. Những trường hợp sau được xác định là đã được cơ quan hải quan hướng dẫn, xác định về việc khai mã số, thuế suất:

a) Đã được cơ quan hải quan hướng dẫn khai mã số, thuế suất và đã lập biên bản chứng nhận về việc hướng dẫn việc khai mã số, thuế suất;

b) Cơ quan hải quan đã có văn bản xác định trước mã số, thuế suất;

c) Cơ quan hải quan đã xác định mã số, thuế suất hàng hóa và ban hành quyết định ấn định thuế.

Theo những quy định trên, trong trường hợp công ty khai đúng tên hàng nhưng khai sai mã số thuế, thuế suất và đáp ứng đủ các điều kiện khai sai mã số thuế, thuế suất lần đầu thì sẽ không bị xử phạt về hành vi vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.