Đơn vị tính thép ống nhập khẩu

Câu hỏi: 22075:

công ty nhập khẩu mặt hàng Thép ống với các chiều dài khác nhau HS code: 7304.90.90. Thép ống được nhập khẩu về cắt ra thành những đoạn nhỏ dùng sản xuất hàng SXXK. Về đơn vị tính khi nhập khẩu, loại thép này chúng tôi không thể nhập về đơn vị tính (ĐVT) là KGM vì không chính xác được số lượng. Dựa vào bảng đơn vị tính hải quan chúng tôi có thể áp ĐVT là UNT( thanh/mảnh/miếng) hoặc PIP( ống) cho mặt hàng này được không. Việc doanh nghiệp áp ĐVT như vậy có sai quy định khai báo hải quan hay không?

Ngày gửi: 17/10/2019 - Trả lời: 21/10/2019

Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH HORY VIET NAM

Địa chỉ: KCN LONG DUC LONG THANH DONG NAI - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Về việc khai báo mã đơn vị tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị công ty tham khảo hướng dẫn tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính. Cụ thể

1.83

Số lượng (1)

Ô 1: Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu của từng mặt hàng theo đơn vị tính trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc theo thực tế hoạt động giao dịch.

Lưu ý:

(1) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập số lượng theo đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định.

(2) Có thể nhập đến 02 số sau dấu thập phân.

(3) Trường hợp số lượng thực tế có phần thập phân vượt quá 02 ký tự, người khai hải quan thực hiện làm tròn số thành 02 ký tự thập phân sau dấu phẩy để khai số lượng đã làm tròn vào ô này, đồng thời khai số lượng thực tế và đơn giá hóa đơn vào ô “Mô tả hàng hóa” theo nguyên tắc sau: “mô tả hàng hóa #& số lượng” (không khai đơn giá vào ô “Đơn giá hóa đơn”).

Ô 2: Nhập mã đơn vị tính theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc theo thực tế giao dịch.

(tham khảo bảng “Mã đơn vị tính” trên website www.customs.gov.vn)

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa chịu thuế tuyệt đối, nhập mã đơn vị tính thuế tuyệt đối theo quy định (tham khảo mã đơn vị tính tại “Bảng mã áp dụng mức thuế tuyệt đối” trên website www.customs.gov.vn).

X

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 thì mặt hàng có mã HS 7304.90.90 có đơn vị tính là “Kg”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.