Hàng NK xuất xứ Anh có được hưởng ưu đãi theo EVFTA năm 2021

Câu hỏi: 23950:

Doanh nghiệp chúng tôi có nhập khẩu hàng xuất xứ UK, trị giá dưới 6000 EUR và theo quy định không phải xin REX. Tuy nhiên theo như tôi được biết Anh đã rời khỏi EU từ năm 2019, vậy thì Anh có được hưởng ưu đãi theo EVFTA năm 2021 nữa không? Hàng có xuất xứ từ Anh sẽ hưởng thuế suất theo biểu thuế ưu đãi nào nếu có form EUR.1?

Ngày gửi: 11/10/2021 - Trả lời: 13/10/2021

Tên doanh nghiệp: Schindler

Địa chỉ: Ha Noi - Email : anhtuyet171985@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chuủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022.

Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

3. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:

  • Lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len;
  • Công quốc An-đô-ra; Cộng hòa San Ma-ri-nô; và
  • Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuê quan vào thị trường trong nước).

c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định EVFTA

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.