Sản phẩm Ma tít có buộc phải ghi HSD, ngày SX trên bao bì

Câu hỏi: 23694:

Công ty chung tôi có ý định nhập khẩu mặt hàng : Keo bịt kín PU (Proseries Adhesive PU Sealant) - HS code 321410100012 từ Australia. Đóng gói: Chai 410g, hoặc 600ml/ chai/ tube để kinh doanh. Đây là loại keo chứa nhựa Polyurethane một thành phần, dùng để gắn kết và bịt kín cho các vật liệu xây dựng phổ biến như bê tông, gạch men, gạch, kim loại, gỗ ...etc dùng để bit kín các lổ nứt trên tường, cửa, ông thông gió , máng xối, vòi nước và bịt kín các đường ống dẩn và chống thấm ở tường, sàn nhà, trám kín các vết nứt khe hở .trên bề mặt bê tông xi măng, gạch men, kim loại, gỗ.... Xin hỏi sản phẩm này khi nhập khẩu có phải ghi Ngày sản xuất Manufacturing Date và Hạn sử dung Expiry Date trên bao bì hàng hóa không? 

Ngày gửi: 03/06/2021 - Trả lời: 09/06/2021

Tên doanh nghiệp: CÔng ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Địa chỉ: Số 14, đường 3A, KCN Biên Hòa 2; P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai - Email : minh.tv@nipponpaint.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 10 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về nhãn hàng hóa của Chính phủ quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

5. Bao bì thương phẩm của hàng hóa là bao bì chứa đựng hàng hóa và lưu thông cùng với hàng hóa; bao bì thương phẩm của hàng hóa gồm hai loại: Bao bì trực tiếp và bao bì ngoài:

a) Bao bì trực tiếp là bao bì chứa đựng hàng hóa, tiếp xúc trực tiếp với hàng hóa, tạo ra hình khối hoặc bọc kín theo hình khối của hàng hóa;

b) Bao bì ngoài là bao bì dùng để bao gói một hoặc một số đơn vị hàng hóa có bao bì trực tiếp”.

 “Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này”.

Theo quy định tại Phụ lục I “NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI THỂ HIỆN TRÊN NHÃN THEO TÍNH CHẤT CỦA HÀNG HÓA” của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, mặt hàng “Keo bịt kín PU (Proseries Adhesive PU Sealant)” như Doanh nghiệp đã mô tả thuộc mục 15 “Hóa chất gia dụng”  bắt buộc phải thể hiện trên “Bao bì thương phẩm của hàng hóa” (xem khoản 5, Điều 3 trên): a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần hoặc hàm lượng hoạt chất; đ) Số lô sản xuất; e) Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam; g) Thông tin cảnh báo; h) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Công ty tham khảo thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.