Ghi nhầm nội dung phạt trên giấy nộp tiền

Câu hỏi: 15164: Công ty bị phạt vì "Vi phạm hành chính trong lĩnh vực HQ " về lỗi chập nộp thuế 1000,000. Ngày 25 tháng 02 năm 2015 công ty ra ngân hàng nộp tiền vào ngân sách nhà nước "Vũng Tàu". Nhưng trong phần nội dung thì lại ghi là " phạt chậm nộp" , thì có ảnh hưởng gì không.

Ngày gửi: 04/03/2015 - Trả lời: 05/03/2015

Tên doanh nghiệp: Báo Hải quan Online

Địa chỉ: 15B Thi Sách Quận 1 TP Hồ Chí Minh - Email : dangnguyenbhq@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Trường hợp Công ty nộp phạt vi phạm hành chính nếu Công ty đã nộp đúng tài khoản, Chương, mục, khoản, loại theo thông báo trên Quyết định phạt nhưng trong phần nội dung thì ghi là " phạt chậm nộp" thì vẫn phù hợp.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn