Ghi nhãn hàng hóa và nước xuất xứ

Câu hỏi: 15465: Công ty có nhập khẩu một lô hàng là thép cuộn xuất xứ trung quốc. Trong quá trình làm thủ tục hải quan thì trên sản phẩm không có in xuất xứ hàng hóa. Cơ quan Hải quan không chấp nhận cho lô hàng hưởng ưu đãi C/O FROM E. Công ty xin hỏi các văn bản liên quan đến ghi nhãn hàng hóa?

Ngày gửi: 27/04/2015 - Trả lời: 04/05/2015

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM-DV Lâm Trường

Địa chỉ: 62 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TP. HCM - Email : maunt@lamtruongco.com

vướng mắc của Công ty, Cục HảI quan Đồng Nai có ý kiến trao đổI như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

"Điều 5. Hàng hoá phảI ghi nhãn

1. Hàng hoá lưu thông trong nước, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phảI ghi nhãn theo quy định của Nghị định này, trừ những trường hợp quy định tạI các khoản 2, 3 và 4 Điều này.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

“Điều 11. NộI dung bắt buộc phảI thể hiện trên nhãn hàng hoá

1. Nhãn hàng hoá bắt buộc phảI thể hiện các nộI dung sau:

a) Tên hàng hoá;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

c) Xuất xứ hàng hoá.”

Căn cứ Điều 25 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định

“Điều 25. Xử lý vi phạm đốI vớI tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, đạI lý, xuất khẩu, nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hạI phảI bồI thường theo quy định của pháp luật.”

Đề nghị Công ty đốI chiếu quy định nêu trên để thực hiện.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục HảI quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dnustoms.gov.vn