Giá tính thuế ô tô NK

Câu hỏi: 13958: Chúng tôi đang nhập xe mới 4 chỗ Bentley Flying spur  w12 , sx năm 2014 , dung tích 6L. Theo quyết định 1114/QĐ-TCHQ về danh mục hàng hóa rủi ro và mức giá kèm theo , TCHQ chưa có mức giá cho dòng xe này sản xuất năm 2014 . Xin hỏi chúng tôi có thể áp dụng cùng mức giá cho cùng loại xe này nhưng sản xuất năm 2010 có trong danh mục giá của quyết định 1114 này được khồng ? Hay chúng tôi sẽ phải áp dụng mức giá tính thuế trên cơ sở công văn, nghị định nào?

Ngày gửi: 07/07/2014 - Trả lời: 08/07/2014

Tên doanh nghiệp: Công ty TuanLeGlobal

Địa chỉ: Hồ Chí Minh - Email : tuanleglobal@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp không tìm được lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng điều kiện mua bán với lô hàng nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế thì lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự khác về điều kiện mua bán, nhưng phải được điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán.”

Theo đó, trường hợp Mặt hàng xe ôtô nhập khẩu nhưng không tìm được lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng điều kiện mua bán với lô hàng nhập khẩu đang được xác định trị giá tính thuế thì cơ quan Hải quan lựa chọn lô hàng nhập khẩu tương tự khác về điều kiện mua bán, nhưng phải được điều chỉnh về cùng điều kiện mua bán.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn