Giải đáp điều kiện cấp hàng vào Khu chế xuất

Câu hỏi: 21499:

Chúng tôi là Doanh Nghiệp trong đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh Xăng Dầu và đang cung cấp Xăng Dầu cho nhiều khách hàng là các công ty của Việt Nam. Nay muốn bán hàng cho các Doanh nghiệp Chế Xuất với VAT 0%: chúng tôi mua hàng của các đơn vị nhập khẩu Xăng Dầu, có hóa đơn Giá trị gia tăng hợp lệ thì khi mở tờ khai cấp hàng cho các Doanh Nghiệp Chế Xuất với VAT 0% thì có yêu cầu Giấy đủ điều kiện kinh doanh Xăng Dầu và chứng minh đã nộp Thuế bảo vệ môi trường hay không.

Ngày gửi: 10/04/2019 - Trả lời: 12/04/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DẦU KHÍ HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 43 ngách 10/21 phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Email : huyendoan68@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  Căn cứ khoản 4 điều 35 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định:

" Điều 35. Xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu

2. Chỉ có thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu.

...4. Kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu gồm những loại hình sau:

a) Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu ra khỏi Việt Nam.

b) Thương nhân làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và bán xăng dầu cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác.

Theo quy định trên, trường hợp nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và bán xăng dầu cho thương nhân trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất là hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất. Khi đó, chỉ có thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mới được tạm nhập tái xuất xăng dầu như quy định trên.

- Việc quản lý hàng hoá tạm nhập, tái xuất thực hiện theo Thông tư 11/2017/TT-BCT ngày 18/07/2017 của Bộ Công thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.

- Chính sách thuế hàng hoá tạm nhập tái xuất thực hiện theo Nghị định 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

Điều 13. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định

1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập trong thời hạn nhất định được miễn thuế theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu..”

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.