Giám định lại lô hàng nhập khẩu

Câu hỏi: 10749: Căn cứ theo quy định nào để cơ quan Hải quan trưng cầu giám định của Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3, Trung tâm phân tích phân loại và Một cơ quan giám định độc lập: VINACONTROL? Trường hợp Chúng tôi không chấp nhận chứng thư giám định của Trung tâm 3, và muốn yêu cầu giám định lại do Trung tâm 3 và một công ty giám định độc lập VINACONTROL thì phải làm nhưng thủ tục nào theo quy định?

Ngày gửi: 15/11/2011 - Trả lời: 17/11/2011

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH TM An Toàn Phát

Địa chỉ: 221 Phan Văn Hân, P17, Q.Bình Thạnh - Email : tuyenstc@yahoo.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: 

- Căn cứ điểm c2 khoản 2 Điều 14 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011 v/v hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì:

c.2) Hàng hoá không thuộc Danh mục hàng hoá phải kiểm tra chất lượng

c.2.1) Trường hợp bằng phương tiện và thiết bị của mình, cơ quan hải quan không xác định được chất lượng hàng hoá để thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thì cùng với chủ hàng lấy mẫu hoặc yêu cầu chủ hàng cung cấp tài liệu kỹ thuật (catalô…), thống nhất lựa chọn thương nhân giám định thực hiện giám định. Kết luận của thương nhân giám định có giá trị để các bên thực hiện.

c.2.2) Trường hợp người khai hải quan và cơ quan hải quan không thống nhất được trong việc lựa chọn thương nhân giám định thì cơ quan hải quan lựa chọn tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước hoặc thương nhân giám định (đối với trường hợp tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra có văn bản từ chối). Kết luận của tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước hoặc thương nhân giám định có giá trị để các bên thực hiện. Nếu người khai hải quan không đồng ý với kết luận này thì thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Do đó, Công ty có thể căn cứ quy định trên và cùng với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục thống nhất lựa chọn thương nhân giám định để thực hiện giám định hàng hóa. Trường hợp công ty không đồng ý với kết luận kết quả phân tích phân loại về mã số thuế và thuế suất hàng nhập khẩu thì công ty có quyền thực hiện khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/