Giao nguyên phụ liệu của DNCX

Câu hỏi: 22804:

Công ty chúng tôi là Doanh nghiệp chế xuất chuyên sản xuất xuất khẩu hàng may mặc. Công ty nhập khẩu nguyên phụ liệu từ công ty A ở nước ngoài để sản xuất hàng xuất khẩu. Sau khi nhập hàng về công ty phát hiện một số hàng hoá không phù hợp với yêu cầu ban đầu nên chúng tôi muốn bán số nguyên phụ liệu này cho một công ty B là Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) ở Việt Nam. Xin hỏi trong trường hợp này công ty chúng tôi và Công ty B là 2 DNCX thì không cần làm thủ tục hải quan căn cứ theo khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính có được không?

Ngày gửi: 25/06/2020 - Trả lời: 01/07/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Asia Garment Manufacturer Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Trường hợp tái xuất hàng không đạt chất lượng:

- Căn cứ khoản 1 Điều 21 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định  08/2015/NĐ-CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

21. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 48 như sau:

“1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.”

2./ Trường hợp xuất bán kinh doanh hàng không đạt chất lượng:

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

…3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.”

- Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định:

“Điều 7. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

…2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền nhập khẩu, được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và khu vực hải quan riêng vào Việt Nam, theo các điều kiện sau:

a) Hàng hóa nhập khẩu không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; danh mục hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có giấy phép hoặc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty là doanh nghiệp nước

ngoài nếu có quyền nhập khẩu thì được mới được phép nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam. Khi đó, thủ tục xuất khẩu, nhập khảu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu.

3./ Trường hợp thanh lý hàng hoá không đạt chất lượng:

- Căn cứ Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2020 của Bộ Tài chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 Điều 55 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2020 quy định:

“55. Điều 79 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý

a) Trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu;

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyển mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan;

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định..”.

Như vậy, thủ tục thanh lý nguyên liệu của DNCX thực hiện theo quy định trên. Theo đó, trường hợp thanh lý theo hình thức bán tại thị trường Việt Nam thì công ty được lựa chọn thực hiện một trong hai hình thức: Công ty làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sau đó bán hàng hóa này tại thị trường Việt Nam hoặc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điều Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên và xác định rõ thực tế việc chuyển nhương nguyên liệu không đạt chất lương theo các trường hợp đã nêu để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.