Giấy phép máy đọc mã vạch

Câu hỏi: 21120:

Công ty TNHH Quadrille Việt Nam hiện có nhập khẩu 1 máy: Máy quét, đọc dữ liệu tự động (Máy đọc chip gắn trên sản phẩm), HS là 84719090 để phục vụ sản xuất. Hiện tại công ty đã khai báo tờ khai 102347847600/A12 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa (Luồng vàng) và đội Hải quan Biên Hòa đề nghị công ty xin giấy phép nhập khẩu nhưng do không biết qui trình xin giấy phép nhập khẩu nên hướng dẫn chúng tôi gởi đơn xin giấp phép nhập khẩu đi đâu, thủ tục xin như thế nào.

Ngày gửi: 27/11/2018 - Trả lời: 30/11/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quadrille

Địa chỉ: 118 Amata, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

     Căn cứ Phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu và Phụ lục III Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu máy quét, đọc dữ liệu sản phẩm mới 100%  không thuộc diện cấm nhập khẩu nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Theo đó, hàng hoá thuộc các phân nhóm:

+ 8471.90.40- - Máy đọc ký tự quang học khác: Sản phẩm có chức năng mã hóa dữ liệu.

 +8471.90.90- - Loại khác: Sản phẩm có chức năng mã hóa dữ liệu thuộc Danh mục.

          Cả 02 phân nhóm hàng hoá trên đều thuộc PHỤ LỤC II-DANH MỤC SẢN PHẨM MẬT MÃ DÂN SỰ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP ban hành kèm theo Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ nên phải có Giấy phép khi nhập khẩu. Do đó, công ty liên hệ cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Điều 6 Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.