Giấy phép xuất khẩu tiền chất vào DNCX

Câu hỏi: 21183:

Khoản 3 điều 9 Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định: Tổ chức cá nhân trong khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ các doanh nghiệp nội địa phải có giấy phép của bộ Công thương. Tổ chức cá nhân khi xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào khu chế xuất ( KHÔNG) phải xin giấy phép của bộ Công thương. Hiện nay ,các quy định nêu trên chưa bị bãi bỏ hoặc thay thế và đang được áp dụng. Nhưng doanh nghiệp được biết thì BỘ CÔNG THƯƠNG đã gửi Thông tư số 49/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT và có hiệu lực vào ngày 07/01/2019. Vậy doanh nghiệp khi làm thủ tục xuất hàng có phải xin giấy phép xuất khẩu tiền chất của bộ Công thương không? trong khi đó đầu nhập nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm xuất đi doanh nghiệp đã xin giấy phép nhập khẩu cho từng lô hàng khi nhập về công ty, vậy kính mong cho ý kiến về vấn đề công ty đang vướng mắc trên.

Ngày gửi: 17/12/2018 - Trả lời: 24/12/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Nam Musashi Paint

Địa chỉ: Lô 227/1 Đường Amata, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Hiện nay, khoản 3 điều 9 Thông tư số 42/2013/TT-BCT vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, khi xuất khẩu tiền chất công nghiệp vào khu chế xuất thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 9 Thông tư số 42/2013/TT-BCT.

Đối với trường hợp xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào DNCX nằm ngoài KCX, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đã có vướng mắc báo cáo Tổng cục Hải quan tại công văn số 809/HQĐNa-GSQL ngày 08/05/2018 và đã được Tổng cục Hải quan trả lời tại công văn số 1587/GSQL-GQ2 ngày 25/05/2018. Theo đó, Tổng cục Hải quan đang xin ý kiến của Bộ Công thương và sẽ trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sau khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn. Đề nghị công ty theo dõi trả lời của Tổng cục Hải quan trong thời gian tới để thực hiện và quy định mới của Bộ Công thương khi có hiệu lực để thực hiện đúng.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.