Hang co duoc su dung trong qua trinh cho ket qua giam dinh

Câu hỏi: 10796: Hàng hóa nhập khẩu đang chờ kết quả giám định có được phép đưa vào sử dụng hay không?

Ngày gửi: 24/11/2011 - Trả lời: 29/11/2011

Tên doanh nghiệp: Cty Tnhh Dimosa

Địa chỉ: KCN Long Thanh, Tam An, Long Thanh, Dong Nai - Email : hongloan@yahoo.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:            

- Căn cứ khoản 3.a Điều 25 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó quy định việc thông quan hàng hóa như sau:

3. Trường hợp thông quan có điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Hải quan, khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hải quan và khoản 2, khoản 3 Điều 12 Nghị định 154/2005/NĐ-CP được thực hiện như sau:

a) Hàng hoá nhập khẩu trong thời gian chờ kết quả giám định để xác định có được nhập khẩu hay không mà chủ hàng có văn bản đề nghị được đưa hàng hoá về bảo quản thì Lãnh đạo Chi cục Hải quan chỉ chấp nhận trong trường hợp đã đáp ứng các điều kiện về giám sát hải quan;

Theo quy định trên, trường hợp công ty có văn bản đề nghị đưa hàng về kho bảo quản trong thời gian chờ kết quả giám định thì sẽ được cơ quan hải quan xem xét giải quyết tạm thông quan nếu hàng hóa đó đáp ứng về điều kiện về giám sát hải quan (niêm phong hàng hóa) và không được đưa vào sử dụng cho đến khi có kết quả giám định và thông quan toàn bộ lô hàng.

Đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Long Thành để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/