HÀNG TẠM XUẤT VÀO KHO NGOẠI QUAN ĐỂ TÁI NHẬP MƯỢN

Câu hỏi: 22770:

Công ty là DNCX mua linh kiện từ công ty khác tại Việt Nam để sản xuất khuôn bán cho công ty mẹ bên Nhật theo Hợp đông làm khuôn. Theo như Hợp đồng, công ty mượn khuôn trong 5 năm để sản xuất hàng cho công ty mẹ. Vậy thủ tục tạm xuất - tái nhập mượn như vậy cần những gì? Công ty cần thiết thuê Kho ngoại quan để tạm đưa vào tính doanh thu và lấy ra hay không?

Ngày gửi: 16/06/2020 - Trả lời: 19/06/2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SHIBUTANI

Địa chỉ: KCN LONG ĐỨC, XÃ LONG ĐỨC, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI - Email : dieu_vn@shibutani.co.jp

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Vướng mắc tương tự của công ty về tái xuất tại chỗ khuôn do công ty sản xuất, Cục Hải quan Đồng Nai đã có báo cáo và chờ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan

- Do không thuộc đối tượng làm thủ tục XNK tại chỗ như trường hợp đã nêu, công ty có thể thuê Kho ngoại quan để tạm đưa hàng hoá là không được sản xuất và bán cho công ty mẹ vào kho ngoại quan và sau đó làm thủ tục nhập khẩu khuôn thuê mượn theo loại hình tạm nhập-tái xuất theo hợp đồng đã ký tuỳ thoả thuận và lựa chọn của công ty

- Căn cứ khoản 23 điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định thủ tục tạm nhập tái xuất khuôn:

23. Điều 50 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 50. Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm

1. Hồ sơ hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập - tái xuất:

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;

b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường bin, đường hàng không, đường st: 01 bản chụp;

c) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh hoặc Chi cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Đối với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập để phục vụ hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu, hoạt động của doanh nghiệp chế xuất thì thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan thuận tiện.

4. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

5. Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với cơ quan hải quan. Trường hợp cần kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

Trường hợp quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất mà người khai hải quan chưa tái xuất, tái nhập thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ điểm a khoản 2 điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

2. Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Điều 49, Điều 50, Điều 51, Điều 52, Điều 53, Điều 54, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP:

a) Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất theo dõi, quản lý lượng hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trên Hệ thống. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký với cơ quan hải quan nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, tái nhập hoặc chưa thực hiện việc gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thì cơ quan hải quan xử lý theo quy định của pháp luật và thực hiện ấn định thuế (nếu có).

Theo các quy định trên, trường hợp công ty thực hiện thủ tục tạm nhập – tái xuất thì công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng hàng hóa,...và phải tái xuất hàng hóa đúng thời hạn quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên và trả lời sau này của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn