Hoàn thuế đối với loại hình A31

Câu hỏi: 21228:

chúng tôi có xuất khẩu lượng hàng sang Đài Loan, nhưng do có những mã hàng tiêu thụ chậm nên khách hàng yêu cầu chúng tôi tái nhập lại, đã mở TK A31 và tái sử dụng lượng hàng tái nhập đó để xuất khẩu không tiêu thụ nội địa (thời hạn tái xuất 13/12/2018). Đến hạn tái xuất Công ty không xuất hết được lượng hàng nên đã làm thủ tục nộp thuế cho Hải quan và đã hoàn thành thủ tục nộp thuế. Vậy cho chúng tôi hỏi trong trường hợp này, Công ty chúng tôi có được hoàn thuế với khoản thuế đã nộp rồi không?

Ngày gửi: 09/01/2019 - Trả lời: 11/01/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Petlife

Địa chỉ: Lô D1+D2 KCN Phúc Khánh, Thái Bình - Email : xnkpetlife@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Như vậy, trường hợp công ty đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu nếu sau đó đã sản xuất sản xuất và thực xuất sản phẩm. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.