Hoàn thuế nhập khẩu

Câu hỏi: 9218: Công ty chúng tôi nhập nguyên vật liệu loại hình SXXK, sau đó xuất khẩu bán nguyên liệu đăng ký loại hình Kinh Doanh. Như vậy CÔng ty chúng tôi có thể hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lượng thực xuất khẩu. Rất cảm ơn sự quan tâm của Quý Hải quan đến câu hỏi của chúng tôi.

Ngày gửi: 04/01/2011 - Trả lời: 06/01/2011

Tên doanh nghiệp: Công ty Mỹ Đức

Địa chỉ: Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Email : quynhngan242265@yahoo.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

Trường hợp công ty nêu không thuộc các trường hợp được hoàn thuế và xét hoàn thuế theo Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. (nay là Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011).

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/