Hoàn thuế nhập khẩu

Câu hỏi: 20232:

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài. Từ tháng 01/2017 đến tháng 03/2017 có nhập khẩu hàng hóa từ Công ty mẹ bên Hàn Quốc theo hình thức A12 về để cho công nhân kiểm tra, sau đó tiến hành xuất theo chỉ định của Công ty mẹ bên Hàn Quốc cho một Công ty nằm trong khu chế xuất tại Việt Nam. Đến tháng 08/2017 chúng tôi mới mở tờ khai cho lô hàng này theo hình thức E56. Công ty chúng tôi đã nộp đầy đủ các loại thuế GTGT và thuế nhập khẩu. Đến tháng 04/20117 chúng tôi có ký Hợp đồng gia công với công ty mẹ bên Hàn Quốc và giao hàng theo chỉ định của Công ty mẹ bên Hàn. Hiện tại chúng tôi đang muốn hoàn số thuế nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan cho lô nhập A12 (từ tháng 01/2017 - 03/2017) đó thì Công ty chúng tôi có được hoàn không? 2, Xin cho Công ty chúng tôi được biết: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU và ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU (Kể từ tháng 04/2017 đến nay Công ty chúng tôi nhập khẩu tất cả nguyên vật liệu theo hình thức gia công E21

Ngày gửi: 07/03/2018 - Trả lời: 12/03/2018

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH CSL Vina

Địa chỉ: Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Email : binhan8572@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

             - Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định:

          “Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

          1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.”

          - Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định:

          “3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

          a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

          b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

          c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

          d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

          Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây”

          Như vậy, để được hoàn thuế đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu thì công ty phải thoả mãn các điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP. Theo đó, sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình SXXK (E62) và đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a.2 và a.3 khoản 2 điều 70 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

          Trường hợp công ty nêu nếu nhập khẩu hàng hoá theo loại hình Nhập kinh doanh A12 nhưng xuất khẩu theo chỉ định loại hình A56 không thuộc các trường hợp được hoàn thuế nêu trên.

            Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.