Thời gian hoàn thuế NPL A12 dùng SXXK

Câu hỏi: 23948:

Thực hiện theo nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 công ty đang nhập NPL nội địa A12 nộp thuế NK và GTGT. Sau đó công ty đã sản xuất và xuất đi E62 ra nước ngoài và vào công ty chế xuất. - Theo điều 36 của nghị định này thì công ty sẽ được hoàn thuế nhập khẩu này. Vậy kính mong Cơ Quan Hải Quan hướng dẫn cho doanh nghiệp là thời gian hoàn thuế này sẽ được hoàn khi công ty có đầy đủ hồ sơ theo điều 36 của nghị định hướng dẫn hay là hoàn sau khi doanh nghiệp kiểm tra sau thông quan?

Ngày gửi: 06/10/2021 - Trả lời: 13/10/2021

Tên doanh nghiệp: cá nhân

Địa chỉ: KCN Long Thành, Đồng Nai - Email : kimlan8485@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 12. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu

...2. Cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;...”.

DO đó, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập SXXK thuộc đối tượng miễn thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không có cơ sở sản xuất, không tổ chức sản xuất mà thuê các đơn vị khác sản xuất lại hoặc tổ chức, cá nhân có cơ sở sản xuất nhưng chưa đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng sản xuất, nhà xưởng thì không đủ cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế.

- Căn cứ điểm 1, điểm 3 điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm

“1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Như vậy, trường hợp công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu. Hồ sơ thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.