Hoàn thuế nhập khẩu cho hàng hóa xuất khẩu

Câu hỏi: 21501:

Cty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV). TMV có nhập khẩu các linh kiện, phụ tùng ô tô thành phẩm từ khu phi thuế quan (Doanh nghiệp chế xuất), sau đó thực hiện đóng gói lại sản phẩm và xuất khẩu ra nước ngoài (không qua sản xuất lại hay lắp ráp cùng các chi tiết/sản phẩm khác thành cụm linh kiện hoàn chỉnh). Theo các quy định hiện tại về các trường hợp được hoàn thuế, TMV có đủ điều kiện hoàn thuế nhập khẩu cho các linh kiện, phụ tùng đã nhập khẩu từ các Doanh nghiệp chế xuất không?

Ngày gửi: 11/04/2019 - Trả lời: 12/04/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - Email : lghungtn@toyotavn.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:   

Do công ty chưa cung cấp đủ thông tin, loại hình tờ khai nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, số lượng hàng tái xuất, các thoả thuận về tái xuất hay mua bán với đối tác nước ngoài theo hợp đồng,...nên chưa thể trả lời cụ thể cho công ty được. Công ty có thể tham khảo các quy định để nghiên cứu, làm việc với Chi cục Hải quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể:

- Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về doanh nghiệp chế xuất quy định:

 Điều 30. Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đối với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

3. Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

5. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

- Căn cứ khoản 1 điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 34. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

…Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về hàng hóa tái xuất là hàng hóa nhập khẩu trước đây; các thông tin về số, ngày hợp đồng, tên đối tác mua hàng hóa.

- Ngoài ra, theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH1 nêu trên, một trong những điều kiện để được hoàn thuế là hàng hoá nhập khẩu phải tái xuất ra nước ngoài phải chưa qua sử dụng hay gia công gì khác.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện.Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.