Khai báo đơn giá nguyên tệ

Câu hỏi: 21869:

Khách hàng của chúng tôi là DN FDI mở 1 tờ khai E31 từ tháng 1 năm 2019. Do sai xót trong quá trình khai báo, nhân viên đã nhập sai mã đồng tiền của khoản phí CIC từ VND sang USD. Nếu bây giờ chúng tôi tiến hành làm thủ tục khai bổ sung sau thông quan để điều chỉnh lại mã đồng tiên khai báo đúng là VND. Với việc sửa đổi này, chúng tôi sẽ bị xử phạt theo điểm a, khoản 1, điều 6 - NĐ 45/2016/ NĐ CP hay còn theo qui định và chế tài nào khác?

Ngày gửi: 13/08/2019 - Trả lời: 14/08/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quốc Tế Delta

Địa chỉ: 46 Quốc Lộ 5, Thị Trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương - Email :

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ điểm b.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Các trường hợp khai bổ sung

Trừ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan không được khai bổ sung quy định tại mục 3 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này, người khai hải quan được khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

b) Khai bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan:

Trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kim dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan thực hiện khai bổ sung sau thông quan trong các trường hợp sau:

b.2) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chí phủ quy định.

 “Điều 6. Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không khai, nộp, xuất trình, cung cấp thông tin hồ sơ hải quan đúng thời hạn quy định, trừ vi phạm quy định tại Khoản 3, các Điểm a và b Khoản 4, Khoản 5 Điều này;”

    Như vậy, tham khảo nội dung các quy định trên trường hợp khai bổ sung quá thờ hạn 60 ngày của Công ty sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

  Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.