Hoàn thuế nhập sản xuất

Câu hỏi: 19815:

Trước năm 2016, Công ty chúng tôi có đóng thuế sản xuất xuất khẩu cho các tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu đã đến hạn 275 ngày nhưng chưa xuất đi. Căn cứ vào điểm 1, điểm 3 công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014, Công ty sẽ làm hoàn thuế cho phần thuế sản xuất xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý. Kính mong hướng dẫn thủ tục giúp chúng tôi.

Ngày gửi: 09/11/2017 - Trả lời: 14/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hyundai Welding Vina

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với loại hình SXXK

Thủ tục hoàn thuế nhập khẩu công ty thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 114 và điều 119 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về việc hoàn thuế GTGT đối với loại hình SXXK

Căn cứ hướng dẫn tại công văn 2535/TCHQ-TXNK ngày 14/04/2017 của Tổng cục Hải quan:

“1) Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế GTGT nộp thừa (số tiền thuế GTGT đã nộp lớn hơn số tiền thuế GTGT phải nộp) gồm: nộp thừa thuế GTGT hai lần cho một tờ khai; nộp thừa thuế GTGT do trước đó chưa nộp C/O ưu đãi đặc biệt sau đó được chấp nhận bổ sung C/O và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định; nộp thuế GTGT cho tờ khai lô hàng nhập khẩu đã được hủy theo quy định; nộp thừa thuế GTGT do khai sai mã HS, thuế suất, trị giá tính thuế; xác định không đúng đối tượng chịu thuế sau đó đã được chấp nhận khai bổ sung hoặc cơ quan hải quan ấn định thuế theo quy định. Trong các trường hợp này, cơ quan hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT đã nộp thừa theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2) Riêng các trường hợp vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu: Hiện nay, Vụ Chính sách thuế đang chủ trì nghiên cứu trình Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp này, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Tài chính”.

Như vậy, đối với vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá nhập khẩu để xuất khẩu quá hạn 275 ngày Tổng cục hải quan đã có báo Bộ Tài chính nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể. Vấn đề này, Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã có công văn gửi Tổng cục Hải quan (Công văn số 1600/HQĐNa-TXNK ngày 18/07/2017) và công văn gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (Công văn số 1657/HQĐNa-TXNK ngày25/07/2017) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể. Đề nghị Công ty theo dõi các hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới để thực hiện.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.