Hỏi c/o form aanz

Câu hỏi: 18517:

Công ty ký hợp đồng mua lô hàng lúa mì với công ty B (Nhật Bản), và công ty B mua lại lô hàng trên từ công ty A (Úc), và lô hàng trên được xuất đi từ bên A (Úc). Trên C/O form AANZ bên A đứng trên ô số 1, bên công ty chúng tôi đứng tên ô số 2, công ty B đứng trên ô số 7 và số hóa đơn, ngày hóa đơn của công ty B phát hành cho công ty chúng tôi thể hiện trên ô số 10 và ô số 13 có tít vào mục "subject of thirt-party invoice" . Vậy vấn đề ghi số, ngày hóa đơn như vậy thì có đúng nguyên tắc không? hay phải ghi số, ngày hóa đơn của bên A phát hành cho bên B mới đúng? hay có cách ghi nào khác? 

Ngày gửi: 14/03/2017 - Trả lời: 17/03/2017

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TÂM TÙNG

Địa chỉ: 138/7/5 Nguyễn Súy, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TPHCM - Email : hr.thanhtung@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Tại Phụ lục VI – Kê khai trên C/O ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc- Niu di lân quy định:

“1. Ô số 1: tên giao dịch của người xuất khẩu, địa chỉ, tên quốc gia xuất khẩu.

2. Ô số 2: Tên người nhận hàng, địa chỉ, tên nước.

8. Ô số 7: số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm mã HS của nước nhập khẩu ở cấp 6 số và tên thương hiệu hàng (nếu có)).

11. Ô số 10: số và ngày của hoá đơn thương mại được cấp cho lô hàng nhập khẩu vào nước nhập khẩu.

14. Ô số 13:

    - Đánh dấu √ vào ô “Subject of third-party invoice” trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó theo quy định tại Điều 22 của Phụ lục III. Số của hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành và số của hóa đơn (nếu biết được) do thương nhân phát hành cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu cần được ghi trong Ô số 10”;  

Theo công ty trình bày, trên C/O:

Ô số 1 ghi tên công ty A (Úc) là người xuất khẩu. Công ty A (Úc) cũng là nhà sản xuất.

Ô số 10 ghi số hóa đơn của của công ty B (Nhật Bản) không phải là hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành theo quy định trên.

Đối với C/O form AANZ, trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba hoặc bởi nhà xuất khẩu đại diện cho công ty đó tại ô số 10 cần phải ghi số của hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu phát hành số của hóa đơn (nếu biết được) do thương nhân phát hành cho việc nhập khẩu vào nước nhập khẩu. Trường hợp của công ty thiếu số hóa đơn do nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu (ở đây là công ty A (Úc)) phát hành.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn