Hỏi thủ tục đưa hàng từ nội địa vào kho ngoại quan

Câu hỏi: 22345:

Công ty A là 1 công ty VN bán hàng cho công ty VICTORY TECHNOLOGY CO., LTD (địa chỉ: New Horizon Building, Ground Floor, 3 ½ Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize Central America.). Hàng được gửi vào KNQ NIPPON EXP DVHP. Sau đó Cty Vic sẽ làm chuyển quyền sờ hữu cho công ty B là 1 cty TM của VN. Vậy chúng tôi xin hỏi thủ tục Hải Quan như nào, và mở tờ khai loại hình gì? 

Ngày gửi: 12/02/2020 - Trả lời: 14/02/2020

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Nam Hải

Địa chỉ: Cao An, Cẩm Giàng, Hải Dương - Email : hongthai.pham90@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ khoản 8 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định.

“Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyn quyn sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ.

          Như vậy, theo quy định nêu trên, việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan được thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hóa, thủ tục thực hiện theo quy định nêu trên.

          Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.