Hỏi về giá nhập khẩu trên TKHQ chuyển đổi mục đích sử dụng

Câu hỏi: 19489:

chúng tôi là cty FDI Hàn Quốc có xuất khẩu sang Hàn Quốc theo loại hình E62, nhưng do hàng lỗi bị khách hàng trả lại; chúng tôi đã mở tờ khai A31 tái nhập. Nay chúng tôi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng của tờ khai nhập E31 với các NVL cấu thành nên thành phẩm E62 và kê khai thuế nộp thuế. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ của chúng tôi, phía cơ quan hải quan địa phương có một số yêu cầu sau: 1. Yêu cầu thay đổi đơn giá nhập khẩu do tính lạm phát (Thực tế, giá nhập khẩu hiện tại của công ty đang thấp hơn so với giá nhập khẩu chúng tôi kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng, do chúng tôi lấy giá nhập khẩu tại thời điểm nhập E31). Tỷ giá và thuế suất thì chúng tôi lấy theo thời điểm mở TKHQ mới theo hướng dẫn tại điều 40, TT38/2015. 2. Chứng minh rằng hàng chúng tôi nhập khẩu về chưa tiêu thụ nội địa. Thực tế hàng hóa liên quan từ năm 2015 đến hiện tại. Xin hỏi: làm thế nào có thể đáp ứng được hai yêu cầu trên và căn cứ theo cơ sở nào?

Ngày gửi: 11/09/2017 - Trả lời: 13/09/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sungwoo Vina

Địa chỉ: KCN Thuận Thành 3- Thanh Khương- Thuận Thành- Bắc Ninh - Email : huongvt611@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Vướng mắc 1

- Căn cứ khoản 1 điều 40 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 40. Áp dụng căn cứ tính thuế đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Ðối với hàng hoá thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai mới. Trong đó:

a) Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;…”.

- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 17. Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong một số trường hợp đặc biệt

2. Hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế:

…b) Hàng hóa nhập khẩu khác: Trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này”.

Như vậy, trị giá hải quan đối với hàng hóa chuyển mục đích sử dụng là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC. Theo đó. công ty căn cứ các nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá tại điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC để xác định trị giá hải quan đối với hàng chuyển mục đích sử dụng.

2. Vướng mắc 2

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa

1. Nguyên tắc thực hiện:

…b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

Như vậy, việc chuyển tiêu thụ nội địa hàng hoá chỉ được thực hiện sau khi công ty hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới. Theo đó, cơ quan hải quan yêu cầu công ty chứng minh hàng hoá chưa tiêu thụ nội địa trước khi đăng ký tờ khai hải quan mới là theo quy định trên. Công ty có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, chứng từ để chứng minh. Về chi tiết hồ sơ, đề nghị công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn