Doanh nghiệp FDI mượn khuôn từ DNCX_Loại hình TK

Câu hỏi: 23717:

Bên em là doanh nghiệp không thuộc chế xuất mượn khuôn dập kim loại từ công ty A thuộc chế xuất (thời hạn 5 năm) để sản xuất sản phẩm bán cho cty A đó. Trước bên em đăng ký loại hình G12 nhưng theo quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 áp dụng 1/6/2021 thì bên em đang lưỡng lự giữa G12 và G14..

Ngày gửi: 10/06/2021 - Trả lời: 16/06/2021

Tên doanh nghiệp: VTS

Địa chỉ: - Email : ngathanhvts@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan:

Loại hình G12: Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn

Sử dụng trong trường hợp:

a) Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất để sản xuất, thi công xây dựng, lẳp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm;

b) Tàu biển, tàu bay tạm nhập - tái xuất để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam”

Công ty tham khảo hướng dẫn mã loại hình nêu trên để lựa chọn mã loại hình khai báo xuất, nhập khẩu cho trường hợp của mình.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.