Phân loại mã HS và công bố hợp qui sản phẩm ngô hạt dùng Rang nổ

Câu hỏi: 20346:

chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các mặt hàng nông sản.hiện nay do nhu cầu mởi rộng hoạt động kinh doạnh có dự định nhập khẩu mặt hàng Ngô hạt dùng để rang nổ thành bỏng ngô (Loại đã tẩm ướp :muối, đường, bơ...vẫn ở dạng hạt, chưa được rang nổ thành bỏng ngô, đóng trong hộp giấy). Vui lòng tư vấn thủ tục Công bố hợp qui cho sản phẩm khi nhập khẩu?

Ngày gửi: 11/04/2018 - Trả lời: 16/04/2018

Tên doanh nghiệp: công ty TNHH Đăng Linh Grains

Địa chỉ: viet nam - Email : danglinhgrains@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

          - Căn cứ Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

          “Điều 4. Tự công bố sản phẩm

          1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

          2. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

    Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm thực hiện theo điều 5 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

      Trường hợp hàng nhập khẩu thuộc diện được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm), công ty chỉ phải nộp lần đầu bản chụp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp) khi làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan đúng trình tự quy định theo hướng dẫn tại công văn 1511/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 03 năm 2018 của Tổng cục Hải quan

          Đề nghị Công ty tham khảo nội dung các văn bản trên và liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp vướng mắc của Công ty.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn