Hoi ve viec mat to khai

Câu hỏi: 9263: Kính gửi cục hải quan Đồng Nai. Công ty chúng tôi có làm mất hai tờ khai nhập khẩu. Vậy sau khi chúng tôi xin lại được bản sao của hải quan chi cục tại nơi tôi mở tờ khai, thì chúng tôi có thanh khoản và hoàn thuế được bằng tờ khai đó không. Kính mong nhận được trả lời sớm của quý cục.

Ngày gửi: 14/01/2011 - Trả lời: 18/01/2011

Tên doanh nghiệp: Cong ty TNHH van tai Kas Ha noi

Địa chỉ: P2708 Toa nha 34T Trung Hoa Cau Giay Ha noi - Email : nguyenthiha2810@yahoo.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:          

- Tham khảo công văn số 7873/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2010 cảu Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc trong việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế, không thu:

“...Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để trình Bộ Tài chính xử lý thống nhất đối với các trường hợp mất tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu bản lưu người khai hải quan. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc sử dụng tờ khai sao trong bộ hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của Bộ Tài chính.”

 Do đó, tạm thời khi chưa có công văn hướng dẫn cụ thể thì trường hợp bản sao tờ khai bị thất lạc bản gốc không có giá trị để thanh khoản và hoàn thuế.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn/Văn bản các Bộ, ngành/