Hợp đồng gia công cho doanh nghiệp chế xuất ( EPE )

Câu hỏi: 21229:

Công ty là doanh nghiệp thông thường và muốn thực hiện hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp chế xuất. Cụ thể loại hình gia công là nhận từ các đối tác (là doanh nghiệp EPE) các loại nhựa (là nhựa phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp đó) và về trụ sở công ty Kankyo để gia công tạo hạt nhựa. 1. Công ty không có "giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất " thì theo các quy định pháp luật hiện hành công ty có thể thực hiện hợp đồng gia công cho các doanh nghiệp chế xuất hay không? 2. Nếu được thực hiện hợp đồng gia công thì Công ty cần phải thực hiện những thủ tục gì? và những điều chú ý (nếu có) trong việc thực hiện hợp đồng gia công này?

Ngày gửi: 07/01/2019 - Trả lời: 11/01/2019

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Kankyo Japan Việt Nam

Địa chỉ: KCN Dệt may Nhơn Trạch - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai - Email : tothanhtrong@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ khoản 3 điều 1 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

…3. Việc thu gom, vận chuyển chất thải từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất vào nội địa được thực hiện thống nhất như đối với chất thải ngoài khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định này; không áp dụng quy định tại Chương VIII Nghị định này đối với phế liệu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất và doanh nghiệp chế xuất.

Theo quy định trên, đối với phế liệu nhập khẩu từ khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất không áp dụng quy định tại chương VIII Nghị định số 38/2015/NĐ-CP. Theo đó, công ty có thể thực hiện hợp đồng gia công như đã nêu.

Ngoài ra, để thực hiện gia công khi đáp ứng các điều kiện theo quy định trên, công ty phải ký hợp đồng với các điều khoản theo Luật Thương mại 2005 và thông báo cơ sở sản xuất cho Chi cục Hải quan nơi đóng trụ sở hay thực hiện hợp đồng theo các điều khoản của Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về thủ tục doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 52 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.