Hợp đồng thuê kho ngoại quan

Câu hỏi: 15577: Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam mã số thuế 0304494350, thành lập theo giấy chứng nhận đầu tư số 411022000061 do Ủy Ban nhân dân Tp HCM cấp ngày 20/4/2007, địa chỉ công ty trên giấy phép tại 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phương 6, quận 3, Tp. HCM  Ngày 27/4/2015, nhận được Quyết định số 1213/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc cho phép thành lập Kho ngoại quan tại Khu công nghiệp Nhơn Trach 3, huyện Nhơn Trạch, tĩnh Đồng Nai do Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam làm chủ sở hữu  Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam là đơn vị thành lập kho ngoại quan (KNQ) nhưng không trực tiếp thuê đất. Đơn vị thuê đất là Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu Việt Nam thuê đất của Công ty hạ tầng KCN là Tổng Công ty Tín Nghĩa sau đó xây kho rồi mới cho Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam thuê lại để làm KNQ  Xin quý Cục Hải quan Đồng Nai vui lòng hướng dẫn trên chứng từ nhập KNQ cũng như Hợp đồng thuê KNQ giữa Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam với khách hàng, phần địa chỉ người nhập khẩu, và người nhận hàng chúng tôi nên thể hiện như thế nào.

Ngày gửi: 18/05/2015 - Trả lời: 22/05/2015

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam

Địa chỉ: 11 Bis Nguyen Gia Thieu St, W.6, Dis 3, HCM City - Email : lqkhai@sankyuvn.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 84 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

“2. Hợp đồng thuê kho ngoại quan:

a) Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp chủ hàng vừa là chủ kho ngoại quan”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

“Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.”

Căn cứ quy định nêu trên, nội dung thể hiện trên Hợp đồng thuê kho ngoại quan và chứng từ, tiêu chí Chủ kho ngoại quan sẽ thể hiện tên “Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam, mã số thuế 0304494350, địa chỉ: 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, quận 3, Tp. HCM”.

Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho ngoại quan, trường hợp chủ hàng thuê kho trực tiếp làm thủ tục hải quan thì khai báo tên và địa chỉ thực tế của chủ hàng tại tiêu chí “tên người nhập khẩu”. Trường hợp chủ hàng ủy quyền cho Công ty làm thủ tục thì tiêu chí “tên người nhập khẩu” sẽ khai báo tên “Công ty TNHH Sankyu Logistics Việt Nam, mã số thuế 0304494350, địa chỉ: 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, quận 3, Tp. HCM”.

Để tham khảo thêm Công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn