Hs code nhập khẩu cho hệ thống điện năng lượng mặt trời dùng trong trại chăn nuôi gia súc / gia cầm

Câu hỏi: 22029:

chúng tôi là công ty chuyên nhập khẩu các máy móc, thiết bị dùng trong nông nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Sắp tới định nhập khẩu hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Xin được tư vấn về mã HS code và các thủ tục liên quan. - Hàng hóa nhập khẩu: HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DÙNG TRONG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC/ GIA CẦM, dùng để nạp điện vào hệ thống lưới điện chính của các trại chăn nuôi gia cầm, giúp giảm thiếu lượng điện sử dụng của mạng lưới Quốc gia - Hệ thống bao gồm các bộ phận: Tấm pin năng lượng mặt trời, Bộ đảo lưu ( Inverter)và các linh kiện đi kèm như khung giá đỡ, dây nối điện và một số linh kiện lắp đặt đi kèm. 1. Xin tư vấn về mã HS code cho hệ thống điện năng lượng mặt trời nói trên. 2. Khi áp mã HS, có được áp mã HS máy đồng bộ không? Doanh nghiệp sử dụng mã HS 8541.40.29 để áp mã đồng bộ thì có phù hợp không? 3. Hệ thống năng lượng mặt trời này có được áp dụng miến thuế VAT theo hướng dẫn tại công văn 12848/TCHQ-CST không?

Ngày gửi: 07/10/2019 - Trả lời: 09/10/2019

Tên doanh nghiệp: BD Agriculture (Việt Nam)

Địa chỉ: Phòng 203, Tầng 2, 91 Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM - Email : vpntran.st@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1. Về mã HS

- Căn cứ điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Điều 24. Thủ tục xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Điều kiện xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu và cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ cần thiết liên quan đến việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cần xác định trước trị giá hải quan là hàng hóa lần đầu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thay đổi lớn, bất thường so với trị giá hải quan mà người khai hải quan đang thực hiện hoặc là hàng hóa có tính chất đơn chiếc hoặc không có tính phổ biến hoặc không có hàng hóa giống hệt, tương tự trên thị trường để so sánh.

2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan:

a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan;

- Căn cứ khoản 1 điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính quy định:

3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ, mẫu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định trên, thẩm quyền xác định trước mã số hàng hóa thuộc Tổng cục Hải quan. Trường hợp công ty có yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa thì nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 7 Thông tư số 39/2018/TT-BTC đến Tổng cục Hải quan để xem xét.

2. Về chính sách thuế GTGT

Theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP; Thông tư số 26/2015/TT-BTC; Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 và công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 thì: “máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, mặt hàng hệ thống năng lượng mặt trời không thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản trên, do đó không được áp dụng miễn thuế GTGT theo đối tượng này.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.