Thủ tục xuất khẩu từ Kho ngoại quan

Câu hỏi: 23949:

Công ty A (đơn vị nhập khẩu trực tiếp) có nhập khẩu 1 lô than đá xuất xứ từ Úc, nhập vào kho ngoại quan tại Việt Nam. Hiện Công ty A có nhu cầu xuất bán lô than đá này cho Công ty B, tại Campuchia. Xin được tư vấn, trong trường hợp này, Công ty A cần thực hiện việc truyền tờ khai, đăng ký tái cấp C/O như thế nào để hàng hóa đủ điều kiện tái xuất bán sang Campuchia?

Ngày gửi: 08/10/2021 - Trả lời: 13/10/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Long Thuận

Địa chỉ: 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 - Email : vynmh@longthuan.com.vn

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vào thị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình nhập khẩu tương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quan xác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.

Hồ sơ, thủ tục thực hiện theo Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 59 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Công ty liên hệ cơ quan cấp C/O để được hướng dẫn điều kiện, thủ tục cấp C/O giáp lưng cho hàng hóa xuất ra nước ngoài từ kho ngoại quan.

Công ty tham khảo nội dung các quy định trên để thực hiện việc xuất nhập khẩu của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn