Khai báo hàng tạm xuất

Câu hỏi: 20771:

01DN NK 10 tấm thép về theo hình thức NSXXK-E31 để làm thành SP A và XK SXXK – E62 theo đơn đặt hàng của khách hàng A tại nước ngoài. Nhưng do trục trặc về dự án, nên dự án này phía khách hàng A ko thể mua SP A này nữa; nhưng họ đồng ý là sẽ bị DN ký HĐ tính lại toàn bộ chi phí bao gồm tiền NPL, … hay tất cả những chi phí mà liên quan tới lô hàng SP A này (bao gồm cả các NPL, phụ kiện mua trong nước). Đồng thời DN VN phải xuất NPL qua cho khách hàng A này (bao gồm 10 tấm thép- có thể là còn nguyên 10 tấm hay cắt ra theo yêu cầu và 1 số NPL, phụ kiện mua tại VN). Như vậy DN VN : 1. Có được phép XK NPL 10 tấm thép qua cho khách hàng A ko? Nếu được thì XK theo hình thức nào, loại hình gì? 2. Nếu ko được XK NPL 10 tấm thép vì ko qua giai đoạn SX sản phẩm mới và là NSXXK thì để có thể XK NPL 10 tấm thép thì cty cần chuyển đổi sang loại hình kinh doanh (A42) và đóng thuế rồi tiến hành xuất Kinh doanh – B11 cho khách hàng ko

Ngày gửi: 07/08/2018 - Trả lời: 10/08/2018

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH J - SPIRAL STEEL PIPE

Địa chỉ: Đồng nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ khoản Điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan được sửa đổi bổ sung tại Nghị định  59/2018/NĐ-CP của Chính phủ:

    “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

     “1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

a) Tái xuất để trả cho khách hàng;

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan.

- Căn cứ theo điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi theo Thông tư 39/2018/TT-BTC:

          “Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa

          1. Nguyên tắc thực hiện

                a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

          b) Việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

          c) Hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đồng ý bằng văn bản đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật phải có giấy phép khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa;

          d) Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

          2. Trách nhiệm của người khai hải quan

          …b) Đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tái xuất: Người nộp thuế phải kê khai theo quy định tại điểm a khoản này, nhưng không phải nộp thuế;...”

        Trường hợp khi chuyển mục đích nguyên liệu, vật tư loại hình NSXXK bằng hình thức tái xuất ra nước ngoài, công ty tham khảo mở tờ khai theo loại hình B11 hoặc B13 tùy theo nguyên trạng của tấm thép xuất khẩu.

       Trường hợp xuất khẩu theo loại hình B13 để đủ điều kiện hoàn thuế thì hàng hóa xuất trả phải chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. Nếu đã qua gia công, chế biến xuất khẩu theo loại hình B11 và không được hoàn thuế.

       Công ty tham khảo các quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

        Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.