Khai báo trị giá được chiết khấu

Câu hỏi: 16980:

Bên em có lô hàng nhập khẩu cùng tập đoàn từ Nhật tổng trị giá 3,865,020 JPY nhưng dược nhà cung cấp giảm giá 270,000 còn lại 3,595,020 nhưng khi khai lên hệ thống em khai như sau: các khoản điều chỉnh: Mã tên G ; Mã phân loại SB, mã phân loại khai trị giá:7. Khai như vậy thì hệ thống không đồng ý và yêu cầu khai lại.
khi bên em hỏi Cty thái sơn được hướng dẫn là khai; mã phân loại trị giá:6
sau khi chỉnh lại như vậy thì khai hải quan bình thường; vì bên em mua hàng cùng tập đoàn nếu mã phân loại trị giá:6 thì có sai gì không.

Ngày gửi: 10/05/2016 - Trả lời: 13/05/2016

Tên doanh nghiệp: Công ty Ajinomoto Việt Nam (3600244645)

Địa chỉ: Đường 11, KCN Biên Hóa 1, Đồng Nai - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ điểm c khoản 1 công văn 4613/TCHQ-VNACCS ngày 26/04/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Người khai hải quan thực hiện tính toán trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá riêng và lấy kết quả điền vào ô “trị giá tính thuế” trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Trên cơ sở tờ khai trị giá riêng đã khai báo, người khai hải quan gửi Tờ khai trị giá bằng tệp tin đính kèm đến Hệ thống VNACCS thông qua nghiệp vụ HYS.

Do đó, khi khai báo hàng hoá nhập khẩu có giảm giá do chiết khấu thì công ty có thể thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.49 mục 1 Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính như sau: Mục: 1.49: Mã, tên khoản điều chỉnh; chọn: Ô1: mã “G”-Khoản giảm giá (SB). Ô2: mã “SB” - Trừ đi số tiền điều chỉnh; Ô4, 5, 6 công ty nhập theo hướng dẫn.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn chi tiết.

Đồng thời, công ty cũng có thể truy cập website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn để tham khảo .