Khai bổ sung số lượng với hàng được hưởng ưu đãi thuế

Câu hỏi: 19907:

Công ty chúng tôi có nhập 1 số lô hàng lúa mì rời (mã HS: 10019919) và lượng lúa mì này chung tàu với các chủ hàng khác, được hưởng ưu đãi đặc biệt thuế nhập khẩu với CO form AANZ là 0% từ đầu năm 2017. Đến thời điểm tháng 12/2017, chúng tôi có nhận được bảng phân chia lúa được nhận do bên bán phân chia lại số lượng thừa thiếu sau khi tàu kết thúc dỡ hàng ở các chủ hàng tại các Cảng nhận và căn cứ vào bảng phân chia này công ty phải trả tiền thêm hoặc nhận lại tiền thừa của người bán . Do vậy, công ty muốn khai bổ sung số lượng cho phù hợp với bảng phân chia này thì có các vấn đề sau: - CO form AANZ ưu đãi có số lượng cụ thể bằng với Bill of Lading và Packing list, nếu khai bổ sung theo bảng phân chia thừa thì chúng tôi phải khai bổ sung số lượng vượt số lượng trên CO thì có hợp lệ không?

Ngày gửi: 04/12/2017 - Trả lời: 06/12/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Xay lúa mì VFM-Wilmar

Địa chỉ: Lô 21, KCN Cái lân, phường Bãi cháy, thành phố Hạ long, tỉnh Quảng Ninh - Email : ducthang.ngo@vfmvn.com.vn

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

    Căn cứ khoản 7, 8 Phụ lục VI- KÊ KHAI TRÊN C/O ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc- Niu di lân

...”7. Ô số 6: ký hiệu và số hiệu của kiện hàng.

8. Ô số 7: số lượng kiện hàng, loại kiện hàng, mô tả hàng hoá (bao gồm mã HS của nước nhập khẩu ở cấp 6 số và tên thương hiệu hàng (nếu có))

…10. Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hoá (hoặc đơn vị đo lường khác) và trị giá FOB”.

     Ngoài ra, tại ô số 9 MẪU TỜ KHAI BỔ SUNG C/O theo Phụ lục V-B cũng hướng dẫn việc khai bổ sung số lượng trên mẫ C/O ASEAN-Úc- Niu di lân

    - Căn cứ Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

... 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

...d) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cấp cho cả lô hàng nhưng chỉ nhập khẩu một phần của lô hàng thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ đó đối với phần hàng hoá thực nhập;

     đ) Trường hợp số lượng hoặc trọng lượng thực tế hàng nhập khẩu vượt quá số lượng hoặc trọng lượng hàng ghi trên chứng từ chứng nhận xuất xứ thì lượng hàng hóa vượt quá không được hưởng ưu đãi theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;…”

    Việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho số lượng hàng hoá thực nhập phù hợp với số lượng trên C/O nếu C/O này được xác định và kiểm tra là hợp lệ căn cứ khoản 2 điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Trường hợp số lượng hàng hoá sau khi khai bổ sung vượt số lượng hàng trên C/O, công ty tham khảo quy định và liên hệ đối tác xuất khẩu để xử lý việc xin cấp C/O cho phù hợp

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.