Kiểm tra chất lượng quạt hút nk từ nội địa vào dncx

Câu hỏi: 16960:

DNCX nhập khẩu nội địa sản phẩm Quạt hút (1100W-380V), quạt thông gió, cáp điện (0.6/1kV) để phục vụ cho nhà máy. Vậy có phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng không? Nếu có thì thủ tục như thế nào ạ! 

Ngày gửi: 06/05/2016 - Trả lời: 10/05/2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân B1 Conac, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu - Email : gva.ttkthanh@gmail.com

Về vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định các mặt hàng nhóm 2 bao gồm “quạt điện” và “dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V” thuộc phần trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó:

·      Nhóm 4.4. Quạt điện (bao gồm cả các loại quạt điện gia dụng thuộc mã 8414.51.10; 8414.51.91; 8414.51.99; 8414.59.41; 8414.59.49) phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố.

·      Nhóm 4.10. Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V có mã HS 8544.49.41 phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố.

Do vậy, mặt hàng quạt Quạt hút (1100W-380V), quạt thông gió như công ty nêu thuộc Danh mục phải kiểm tra chất lượng nhà nước. Đối với sản phẩm cáp điện 0.6/1kV nhập khẩu công ty cần tham khảo thêm về đặc tính, quy cách, chất liệu bọc,… để xác định có thuộc Danh mục phải kiểm tra chất lượng hay không.

Tham khảo công văn số 6297/TCHQ-GSQL ngày 09/7/2015 của Tổng cục Hải quan nếu Dây điện bọc chất cách điện khác (không phải bọc nhựa PVC) thì không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được xem xét giải quyết.

Để tham khảo thêm, Doanh nghiệp có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn