Liên quan đến nhập khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất.

Câu hỏi: 23441:

chúng tôi là công ty thương mại, chuyên nhập khẩu hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất và bán cho doanh nghiệp nội địa. Do gần đây có khách hàng nằm gần khu chế xuất, nên chúng tôi muốn gửi hàng trực tiếp từ doanh nghiệp chế xuất đến thẳng kho của khách hàng thay vì kho của công ty. Vì vậy, Chúng tôi muốn làm tờ khai một lần cho lô hàng lớn, sau đó chia nhỏ số lượng và gửi cho khách hàng thông qua công ty chế xuất, miễn là chúng tôi hoàn thành việc nhận toàn bộ hàng trong vòng 15 ngày từ khi khai Hải quan.

Ngày gửi: 16/02/2021 - Trả lời: 19/02/2021

Tên doanh nghiệp: Cá nhân

Địa chỉ: Hà Nội - Email : dinhhuanpg@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ Khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ:

6. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên và các đối tác mua bán hàng hóa với doanh nghiệp ưu tiên; doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan và đối tác mua bán hàng hóa cũng là doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được giao nhận nhiều lần trong một thời hạn nhất định theo một hợp đồng/đơn hàng với cùng người mua hoặc người bán thì được giao nhận hàng hóa trước, khai hải quan sau. Việc khai hải quan được thực hiện trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc giao nhận hàng hóa. Người khai hải quan được đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ tại 01 Chi cục Hải quan thuận tiện; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. … Đối với mỗi lần giao nhận, người xuất khẩu và người nhập khẩu phải có chứng từ chứng minh việc giao nhận hàng hóa (như hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,…), chịu trách nhiệm lưu giữ tại doanh nghiệp và xuất trình khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính (sửa đổi tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC):

Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau:

a) Trường hợp áp dụng:

…a.5) Các trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng theo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư này.

Theo các quy định trên, trường hợp của Công ty phải thực hiện mở tờ khai theo thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Nếu doanh nghiệp là đối tượng nêu tại khoản 6 Điều 86 và các trường hợp được áp dụng theo Khoản 1 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC mới được thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau để giao nhận hàng hóa nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng, thời hạn làm thủ tục hải quan trong thời hạn 30 ngày.

Đề nghị Cá nhân tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm Cá nhân có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.