LOẠI HÌNH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU

Câu hỏi: 21677:

CÔNG TY hiện đang sản xuất trụ lan can bằng thép phủ sơn tĩnh điện. Thép nguyên liệu mua trong nước, về sản xuất thành trụ lan can. Sau đó thuê đơn vị khác gia công công đoạn mạ kẽm lên sản phẩm đó. Sau khi mạ kẽm xong thì nhập hàng về và tiếp tục phun sơn tĩnh điện (BỘT SƠN LÀ HÀNG NHẬP KHẨU) => ra sản phẩm để xuất đi Vậy công ty chúng tôi có đủ điều kiện mở loại hình xuất SXXK E62 hay không? Và phần npl trong nước cấu thành lên sản phẩm chúng tôi có chịu chính sách thuế không?

Ngày gửi: 10/06/2019 - Trả lời: 11/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HTM LOGISTICS

Địa chỉ: HẢI PHÒNG - Email : phamvantruong1801@gmail.com

Vướng mắc của công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 - Căn cứ khoản 48 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định:

48. Điều 70 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 70. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và xuất khẩu sản phẩm

2. Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm

a) Sản phẩm xuất khẩu được quản lý theo loại hình SXXK gồm:

a.1) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2) Sản phẩm được sản xuất do sự kết hợp từ các nguồn sau:

a.2.1) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình SXXK;

a.2.2) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu kinh doanh;

a.2.3) Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước.

a.3) Sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh;

b) H sơ hải quan, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư này.”

Sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK thể được kết hợp từ  03 nguồn hay được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh đã nêu theo điều 70 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp công ty nêu không thuộc diện quản lý theo loại hình SXXK theo quy định trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện và căn cứ mục đích, loại hình kinh doanh cụ thể để thực hiện chính sách thuế phù hợp. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.