Loại hình XNK doanh nghiệp chế xuất

Câu hỏi: 19817:

Doanh nghiệp chúng tôi là DN KCN, và đang thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nay Doanh nghiệp chuyển thành DNCX. DN hiện đang mở tờ khai nhập xuất theo loại hình GC. Vậy sau khi chuyển đổi thành DNCX khi đăng ký tờ khai nhập xuất thì đăng ký nhóm loại hình gia công hay chế xuất, mã loại hình E11 hay E21 và E42 hay E52 ?

Ngày gửi: 10/11/2017 - Trả lời: 14/11/2017

Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Kyokuto Việt Nam

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch III- Giai đoạn 2, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai, Việt Nam. - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan quy định:

Loại hình E11- Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài: Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu của DNCX.

Loại hình E42 - Xuất khẩu sản phẩm của DNCX: Sử dụng trong trường hợp xuất khẩu sản phẩm của DNCX bao gồm cả trường hợp xuất ra nước ngoài và xuất vào nội địa.

Như vậy, sau khi công ty chuyển đổi thành loại hình DNCX thì công ty thực hiện nhập khẩu nguyên liệu , vật tư từ nước ngoài theo loại hình E11 và xuất khẩu sản phẩm theo loại hình E42.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.