Mã HS code Mũ giày bằng vải nhựa không dệt

Câu hỏi: 23597:

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất. Hiện chúng tôi muốn xuất khẩu mặt hàng Mũ giày bằng vải nhựa không dệt (SHOE UPPERS). Nguyên liệu chúng tôi nhập để sản xuất là Sợi Nylon dùng để dệt thân giày (HS code 5402.32.00) và Sợi Polyester dùng để dệt thân giày (HS code 5402.33.00) Quý Hải quan cho tôi hỏi chúng tôi có thể áp mã HS code nào cho sản phẩm xuất khẩu mặt hàng Mũ giày bằng vải nhựa không dệt (SHOE UPPERS).

Ngày gửi: 28/04/2021 - Trả lời: 29/04/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TMV

Địa chỉ: Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai - Email : duydungtm@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

 1/ Mã số HS:

Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Tuy nhiên, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế xuất, nhập khẩu trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa đó.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

 Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.