Mã HS code trên C/O form E khác với HS code trên Tờ khai nhập khẩu

Câu hỏi: 21942:

chúng tôi có NK lô hàng từ China có CO form E, (trong thông tư 38 có khoản quy định HS code của nước XK & NK khác nhau, nhưng bản chất hàng hóa không thay đổi) thì C/O form E công ty có được hưởng ưu đãi thuế hay không ? + Tên hàng và HS code cụ thể của nước XK: "Bearing rings" ( vòng trong & vòng ngoài của ổ bi chưa qua nhiệt luyện) HS CODE:(84829900) + Tên hàng và HS code cụ thể của nước NK: "Bearing rings" ( vòng trong & vòng ngoài của ổ bi chưa qua nhiệt luyện) HS CODE:(73261900)

Ngày gửi: 06/09/2019 - Trả lời: 10/09/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SCHAEFFLER VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô 516 Đường 13, KCN Amata, P.Long Bình, Tp.Biên Hòa, T.Đồng Nai - Email : dongnai.customs.01@vn.yusen-logistics.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ điều 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy đinh:

Điều 15. Kiểm tra nội dung trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

6. Các trường hợp khác biệt nhỏ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp có sai sót nhỏ hoặc khác biệt nhỏ giữa nội dung khai trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan nếu những sai sót, khác biệt này phù hợp với thực tế hàng hóa nhập khẩu, gồm:

h) Sự khác biệt mã số trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

i) Các khác biệt nhỏ khác theo thỏa thuận tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được Tổng cục Hải quan thông báo.

Như vậy, khi kiểm tra C/O đối với hàng hóa nhập khẩu, cơ quan hải quan sẽ kiểm tra đối chiếu các tiêu chí trên C/O và các tiêu chí trên hồ sơ hải quan, thực tế hàng nhập khẩu để xác định có phải là sai sót nhỏ và sai sót này có làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa hay không để xem xét.

Lưu ý, sự thay đổi HS hàng hoá liên quan như công ty có sự thay đổi nhóm từ chương 84 sang chương 73 cần xem xét rõ bản chất, thực tế hàng hó mới có cơ sở kết luận có là sai sót nhỏ hay không.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.