Mã hs và thuế vat Dây máy sục khí

Câu hỏi: 19644:

Công ty tôi muốn nhập khẩu 680 cuộn Dây máy sục khí bộ phận của máy sục khí dùng trong nuôi trồng thuỷ sản. Cho tôi hỏi mặt hàng này được áp mã Hs nào và có được hưởng miễn thuế VAT theo công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 không?

Ngày gửi: 08/10/2017 - Trả lời: 12/10/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH ĐT THƯƠNG MẠI TUẤN PHONG

Địa chỉ: 47/227 lê thánh tông ngô quyền hải phòng - Email : Trangpham5830@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

            1/Về mã HS:

          - Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

          - Do công ty không cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu  nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

                Về phân loại mã HS hiện nay Công ty có thể tham khảo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 1/7/2015 của Bộ Tài chính; 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC

          - Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016, Công ty có thể tham khảo phân loai vào phân nhóm sau:

          + Phân nhóm 84.14: Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc, 841490- Bộ phận

           - Khi phân loại hàng hóa cần tham khảo các quy định sau:

          + Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân tích phân loại hàng hóa.

          - Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

          2/Về chính sách thuế VAT:

          -Căn cứ công văn 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị cho sản xuất nông nghiệp:

          “...Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp sau đây không chịu thuế GTGT:

-Máy quạt nước, máy sục khí…”

- Về linh kiện đồng bộ nhập khẩu là dây máy sục khí bộ phận của máy sục khí để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng cụ thể là máy sục khí nêu trên thì được hướng dẫn thực hiện tại khoản 2 công văn 12848/BTC-CST”

             “....Đối với linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp:

             Việc phần loại linh kiện nhập khẩu đồng bộ để lắp rắp máy, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nồng nghiệp được căn cứ vào Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngay 01/7/2015 của Bộ Tài chính, Chú giải chi tiết HS, Chú giải bổ sung AHTN, các quy tắc phân loại hàng hóa và Thông tư số 14/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khau nhập khấu.

Theo quy tắc 2a tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính thì: “Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đấ hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dưng Quy tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”.

Căn cứ quy tắc nêu trên, trường hợp linh kiện nhập khấu được xác định là linh kiện đồng bộ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và được áp cùng một mã HS với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thì linh kiện đồng bộ này thuộc đôi tượng không chịu thuế GTGT….”

          Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hoá để xác định nếu là bộ phận đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp vào máy chuyên dùng phục cho chăn nuôi mới thuộc đối tượng không chịu thuế VAT mà thôi.

          Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

          Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.