Mã loại hình

Câu hỏi: 22477:

Cty nhận gia công cho DNCX (Doanh nghiệp chế xuất) tại VN và DNCX không làm tờ khai Nhập- xuất NPL chỉ có Cty Nhà Bè mới làm thủ tục nhập NPL về và xuất thành phẩm đi. Vậy cho em hỏi loại hình gia công khi em nhập NPL về là (E21) và xuất thành phẩm đi cho DNCX là (E52) đúng không?

Ngày gửi: 20/03/2020 - Trả lời: 26/03/2020

Tên doanh nghiệp: Cty CP May Bình Thuận - Nhà Bè

Địa chỉ: 204 thống nhất, Tân Thiện, lagi, Bình Thuận - Email : ngochieu027@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình E21 – Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp nhập khấu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài. Nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công có thể nhập theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hoặc tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu; sử dụng cả trong trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX

Loại hình E52 – Xuất sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

Sử dụng trong trường hợp xuất sản phẩm cho đối tác thuê gia công ở nước ngoài. Bao gồm cả trường hợp xuất sản phẩm tự cung ứng nguyên liệu và trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất trả sản phẩm gia công cho DNCX, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc khai báo loại hình xuất nhập khẩu hàng hóa gia công của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.