Mã loại hình nhập khẩu

Câu hỏi: 23471:

Doanh nghiệp FDI tôi có nhập khẩu hàng hóa với số lượng nhỏ nên có dùng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển hàng. Cơ quan Hải quan tiếp nhận là Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh. Vậy khi nhập hàng chúng tôi để loại hình là A12 hay A41.

Ngày gửi: 01/03/2021 - Trả lời: 03/03/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MNC Technology

Địa chỉ: Số TT6.2-101, Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, - Email : phamanh.tuyet@mnctechvn.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ hướng dẫn sử dụng bảng mã loại hình VNACCS tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015:

Loại hình A12 – Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu).Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khấu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửã khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ.

Loại hình A41- Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vôn đâu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khâu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

- Tham khảo công văn 5705/TCHQ-GSQL ngày 29/08/2017 của Tổng cục Hải quan:

“…1. Về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2017 thì hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư số 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015.

2. Về mã loại hình khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg theo loại hình nhập kinh doanh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A11; trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A12”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung hướng dẫn mã loại hình trên và mục đích kinh doanh để thực hiện việc khai báo loại hình xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.