Mã phân loại thép nhập khẩu

Câu hỏi: 17144:

chúng tôi vừa qua có nhập khẩu mặt hàng thép hợp kim dạng thanh. Kết quả giám định của TT PTPL Chi nhánh Đà Nẵng như sau: thanh thép hợp kim có hàm lượng Crom 1,17%, Molybden 0,16% tính theo trọng lượng, có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 19mm, cán nóng, chưa phủ mạ hoặc tráng. Vậy theo thông tư 182/2015/TT-BTC thì thép nhập khẩu của chúng tôi sẽ được phân loại theo mã nào: 7228.30.10 hay 9811.00.00? Trong kết quả phân tích ngoài nguyên tố crom còn có thêm nguyên tố Molybden là nguyên tố quyết định thép hợp kim, vậy xin hỗ trợ hướng dẫn

Ngày gửi: 13/06/2016 - Trả lời: 14/06/2016

Tên doanh nghiệp: JING LONG VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN HỐ NAI, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI - Email : BAOTINLOG@GMAIL.COM

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

- Căn cứ Điều 13 Quy chế phân tích để phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 của Tổng cục Hải quan:

Điều 13: Sử dụng Thông báo kết quả phân tích:

1. Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa là cơ sở để đơn vị yêu cầu phân tích áp mã số hàng hóa, áp dụng mức thuế và chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định.

2. Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất là cơ sở để Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại”.

Theo quy định trên, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa của Trung tâm PTPL hoặc Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục Hải quan là cơ sở để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng. Nếu Công ty đã có kết quả giám định của Trung tâm PTPL Chi nhánh Đà Nẵng đề nghị thực hiện theo kết quả giám định đó.

Ngoài ra, khi dựa vào kết quả phân tích theo kết quả phân tích, phân loại, để lưa chọn phân loại vào mã 7228.30.10 hay 9811.00.00, đề nghị công ty tham khảo Mục II- Chương 98 về quy định mã hàng và mức đối thuế suất nhập khẩu ưu đãi riêng đối với 01 số nhóm mặt hàng, mặt hàng của Phụ lục II ban hành theo Thông tư 182/2014/TT-BTC

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan và Trung tâm PTPL Chi nhánh Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn