Xử lý và BCQT nguyên liệu SXXK sử dụng không đúng mục đích

Câu hỏi: 23947:

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu theo hình thức nhập khẩu sản xuất xuất khẩu. 1.Một phần nguyên liệu đưa vào sản xuất ra thành phẩm và xuất khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp chế xuất. -Doanh nghiệp có bị truy đóng phần thuế Nhập khẩu đã được miễn trước đó ? -Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì cho phần nguyên vật liệu này ? 2.Một phần nguyên liệu đưa vào sản xuất ra thành phẩm và bán thị trường nội địa Thuế suất VAT 10%. -Doanh nghiệp có bị truy đóng phần thuế Nhập khẩu đã được miễn trước đó ? (Tương ứng với số nguyên vật liệu làm ra sản phẩm bán nội địa). -Doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục gì cho phần nguyên vật liệu này ? 3.Doanh nghiệp phải nộp những mẫu biểu, báo cáo giám sát và quản lý nào đối với: -Nguyên vật liệu đã nhập khẩu. -Nguyên vật liệu hao hụt trong quá trình sản xuất. -Thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu. -Phế liệu sản xuất. -Mẫu biểu, thời gian gửi, cơ quan tiếp nhận.   

Ngày gửi: 08/10/2021 - Trả lời: 12/10/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Kế toán DN

Địa chỉ: TP Biên Hòa - Đồng Nai - Email : trananhtuan281914@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Quy định về hồ sơ, chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sản xuất sản phẩm xuất vào khu phi thuế quan, xuất khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 12 Điều 12, Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ, Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính xác định đối tượng miễn thuế và có hồ sơ miễn thuế theo quy định gửi cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để thực hiện miễn thuế theo quy định.

- Hàng hóa nhập khẩu chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo quyết toán nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể..

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.