NHẬP A11 VÀ A12 SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU B11

Câu hỏi: 21681:

chúng tôi nhập khẩu nguyên liệu thủy sản từ INDONESIA về theo loại hình A11 hoặc A12 với thuế NK và VAT 0%. 1. DN nhập khẩu theo loại hình A11 hoặc A12 sau đó đưa nguyên liệu vào sản xuất ra thành phẩm sau đó xuất khẩu thành phẩm đi nước ngoài (như Hàn Quốc, Nhật Bản,..) theo loại hình xuất khẩu B11 có được không? Hay nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình A11 và A12 chỉ được phép tiêu thụ trong nước? Nếu DN muốn xuất khẩu thì có phải chuyển mục đích sử dụng và thay đổi loại hình nhập khẩu? 2. Nếu DN nhập A11 hoặc A12 sau đó xuất B11 thì có bị thuế gì không?

Ngày gửi: 11/06/2019 - Trả lời: 12/06/2019

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NĂM SAO

Địa chỉ: Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình - Email : ngocthu.fissco@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

  - Căn cứ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định:

Điều 36. Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phm

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm cả vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu trực tiếp cấu thành sản phẩm xuất khẩu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyển hóa thành hàng hóa;

b) Sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gắn, lắp ráp vào sản phẩm xuất khẩu hoặc đóng chung thành mặt hàng đồng bộ với sản phẩm xuất khẩu;

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để bảo hành cho sản phẩm xuất khẩu.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu;

c) Sản phm xuất khẩu đưc làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây.

Như vậy, trường hợp công ty nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được hoàn thuế nhập khẩu và loại hình xuất khẩu là E62-Xuất sản phẩm NSXXK.

Nếu xuất khẩu sản phẩm từ nguyên liệu, vật tư đã nhập kinh doanh với tờ khai loại hình B11 sẽ không được hoàn lại thuế nhập khẩu, không phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng do đã nộp thuế và sẽ chịu thuế xuất khẩu nếu sản phẩm thuộc diện chịu thuế theo Biểu thuế xuất khẩu ban hành theo Phụ lục I-Nghị định 125/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.