Nhập hàng cũ đã qua sừ dụng đường biển

Câu hỏi: 18333:

Công ty có một lò sấy đã qua sử dung được sản xuất từ năm 2009. Do ABB Australia không có nhu cầu sử dung nữa nên muốn chuyển cho ABB Việt Nam với điều kiện không thanh toán (phi mậu dịch). Máy móc này nặng 4000KG, kích thước như sau Length 8300mm • Width 2500mm • Height 3150mm:

1/Lô hàng này có thể nhập phi mậu dịch (đường sea) được không?

2/ Nếu nhập được thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì? 

Ngày gửi: 06/02/2017 - Trả lời: 08/02/2017

Tên doanh nghiệp: CTy TNHH ABB Việt Nam

Địa chỉ: Km9, quốc lộ 1A - Email : mai.dangthiphuong@vn.abb.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Theo quy định hiện nay, việc hàng hóa thanh toán hay không thanh toán không ảnh hưởng đến loại hình nhập khẩu. Công ty cần căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS và mục đích nhập khẩu của công ty để chọn loại hình nhập khẩu phù hợp, có thể tham khảo:

Mã loại hình H11 – Hàng nhập khẩu khác sử dụng cho hàng hóa là quà biếu quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Công ty cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để chứng minh hàng hóa là quà biếu, quà tặng cho cơ quan Hải quan để được xem xét, giải quyết.

Trong trường hợp hàng hóa không thanh toán nhưng không phải quà biếu, quà tặng thì áp dụng các loại hình nhập khẩu khác phù hợp hơn tuỳ theo mục đích sử dụng, VD: A12,...

Ngoài ra, do hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị đã qua sử dụng cần thực hiện theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn